WTDK 2018. Karakter

Wro­cław­skie Tar­gi Dobrych Ksią­żek. Pió­ro Fre­dry zabie­ra wydaw­nic­two Karak­ter z Krakowa. 

karak­ter. mał­go­rza­ta szczu­rek  graj


Karak­ter
Wro­cław­skie Tar­gi Dobrych Książek
Hala Stu­le­cia

Skomentuj