WTDK 2018. Czarne

Wro­cław­skie Tar­gi Dobrych Ksią­żek. Miłe spo­tka­nie na sto­isku Czar­ne­go. W tym roku nie było koszu­lek, ale kto wie, co przy­nie­sie przyszłość… 

czar­ne. doro­ta fili­piak  graj


Wydaw­nic­two Czarne
Wro­cław­skie Tar­gi Dobrych Książek
Hala Stu­le­cia

Skomentuj