Salam habibi

Marian Misiak

Marian Misiak, fot. R. Świątek 

Zapra­szam do wsłu­cha­nia się w roz­mo­wę z Maria­nem Misiakiem. 

marian misiak  graj

Tabliczka arabska z Ammanu w Jordanii

Kil­ka zdjęć Maria­na: szyld skle­pu w Amma­nie z napi­sem po arab­sku, mydło arab­skie, doli­na Wadi Rum w Jordani 

Suplement 

Ala ma fon­ta / Ala ma pió­ro warsz­ta­ty ASP w Katowicach
Roset­ta dostaw­ca wie­lo­ję­zycz­nych fontów
Bro­dy Asso­cia­tes stu­dio pro­jek­to­we Neville’a Brody’ego
Uni­ver­si­ty of Reading Wydział Typo­gra­fii i Komu­ni­ka­cji Wizualnej
Typo­lub lubel­skie spo­tka­nia typograficzne 

5 komentarzy

Skomentuj