O autorze

Rafał Syl­we­ster Świątek
, +48 666 17 85 17 


obsza­ry dzia­łal­no­ści zawodowej
pro­jek­to­wa­nie typograficzne
dtp, poli­gra­fia, wydawanie
redak­cja, foto­edy­cja, publicystyka
sport (łucz­nic­two, scrabble)