WTDK 2018. Karakter

Wro­cław­skie Tar­gi Dobrych Ksią­żek. Pió­ro Fre­dry zabie­ra wydaw­nic­two Karak­ter z Kra­ko­wa.

Play karak­ter


Karak­ter
Wro­cław­skie Tar­gi Dobrych Ksią­żek
Hala Stu­le­cia

Skomentuj