Archiwa tagu: Sztuka czerni i bieli Leona Urbańskiego

O Urbańskim we Wrocławiu

Osiemnastego lutego uroczyście otwarto wystawę akcydensów Leona Urbańskiego w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Na wernisaż przybyło około osiemdziesięciu osób zainteresowanych kulturą, część z nich szczególnie typografią. Po przemówieniach Barbary Banaś i Wojciecha Kaczorowskiego — kuratora wystawy, wraz z Ewą Repucho i Andrzejem Tomaszewskim zatopiliśmy się w rozmowie tak zajmującej, że w ostatniej chwili i pod chmurnym spojrzeniem pracowników muzeum oglądaliśmy druki wielkiego Leona. Nie ma ich zbyt wiele, jednak obcowanie z nimi w towarzystwie dwójki znawców — ucznia Leona i niestudzonej badaczki jego dorobku — z dodanych przez nich komentarzem, było znacznie ciekawsze.

Dyplom konkursu szopenowskiego


Fot. Szymon Aleksandrowicz

 Polecam nie tylko wystawę. Proszę rozszerzyć sobie perspektywę i poznać kontekst pracy mistrza, a taka okazja nadarzy się 28 lutego o godzinie 14.00 — muzeum zaprasza na wykład dr Ewy Repucho pt. «Sztuka czerni i bieli Leona Urbańskiego».


Muzeum Narodowe we Wrocławiu zaprasza
Sztuka czerni i bieli Leona Urbańskiego
— wykład Ewy Repucho, 28 lutego 2015 r., godz. 14.00
Leon Urbański. Typografia okazjonalna
— wystawa, kurator: Wojciech Kaczorowski, 18.02—22.03.2015 r. [informacja prasowa]

Zaproszenie na przedstawienie Teatru Wielkiego

Zaproszenie, akcydens projektu Leona Urbańskiego

Menu przyjęcia dyplomatycznego

Zaproszenie/menu, akcydens projektu Leona Urbańskiego