Archiwa tagu: Susan Wightman

Typografia książki — werdykt

Drodzy Uczestnicy i Obserwatorzy konkursu! Wielkie podziękowania należą się sponsorowi, wydawnictwu d2d.pl i Robertowi Olesiowi za propozycję współzawodnictwa i ufundowanie cennej nagrody książkowej pt. «Typografia książki. Podręcznik projektanta» autorstwa Michaela Mitchella i Susan Wightman.
 Przesłano siedem prac. Jedna nie spełniała wymagań konkursowych (dostarczono tylko okładkę), w związku z czym została wykluczona. Jury w osobie autora niniejszych słów nie miało żadnych wątpliwości wskazując laureata, którym został Tomasz Fabianowicz. Zwycięzcę uprasza się o podanie adresu.
 Rozważa się jeszcze przyznanie wyróżnień, wymaga to jednak dodatkowego posiedzenia. Nadesłane projekty wraz z komentarzem oraz decyzją o ewentualnych wyróżnieniach zaprezentuje się w następnym komunikacie. Wysyłkę nagrody bądź nagród planuje się w tym tygodniu.

W świętego Mikołaja

Uch… Zdążyłem jeszcze w świętego Mikołaja — ogłaszam konkurs z jednym fantem: «Typografią książki» Mitchella i Wightman, wydaną niedawno po polsku przez d2d.pl. Jej recenzję zamierzam napisać w tym miesiącu. Przedstawiam uaktualnione w stosunku do pierwotnych założeń zasady konkursu.

Zadanie konkursowe
Proszę zaprojektować książkę — powieść Jerzego Żuławskiego pt. «Na srebrnym globie. Rękopis z księżyca», do pobrania z serwisu «Wolne lektury». Do projektu wchodzą dwie rozkładówki i okładka.

Termin
18 stycznia 2013 r.

Ogłoszenie wyników
20 stycznia 2013 r.

Obowiązkowe elementy okładki
— Tytuł: Na srebrnym globie.
— Podtytuł: Rękopis z księżyca.
— Imię i nazwisko autora: Jerzy Żuławski.

Parametry techniczne
— Prace należy przesyłać w formacie pdf na mój adres: .
— Format książki, grubość grzbietu, sposób oprawy itp. pozostają nieokreślone: decyduje uczestnik konkursu. Podobnie nie narzucam czy autorzy mają wziąć pod uwagę wszystkie strony okładki, czy tylko np. pierwszą. Uwaga! Jeśli ktoś zechce, może pokusić się o zamieszczenie ilustracji na jednej lub obu rozkładówkach — własnego autorstwa, ma się rozumieć.

Zastrzeżenia
Złożenie pracy konkursowej oznacza zgodę na jej publikację na łamach «Typografii po polsku» wraz z imieniem i nazwiskiem autora, wszakże mogą zdarzyć się prace, które nie zostaną zaprezentowane. Uwaga! Projekty należy przesyłać mejlem, koniecznie podpisanym imieniem i nazwiskiem. Zgłoszenia nie spełniające tego warunku wykluczam. Kryteria oceny to m.in. estetyka, czytelność, spójność projektu czy zgodność formy z treścią. Powodzenia!