Archiwa tagu: poligrafia

Acta Poligraphica, nr 1

Niedawno ukazał się pierwszy zeszyt Acta Poligraphica — czasopisma naukowego, wydawanego przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego w Warszawie. To pierwsze pismo w Polsce o takim charakterze. Redakcję tworzą: Andrzej Makowski (red. naczelny), Jan Bagiński (red. statystyczny), Grażyna Czech, Jacek Hamerliński, Jerzy Hoppe, Bernard Jóźwiak, Elżbieta Włodarczyk i Andrzej Tomaszewski (sekretarz redakcji), a rada naukowa gromadzi międzynarodowe autorytety: Michal Čeppan, Bohdan Durniak, Wolfgang Faigle, Krzysztof Lenk, Konrad Olejnik, Jurij Pyriew, Ewa Satalecka, Janusz Tondel.
 Można by się spodziewać że, jak na naukowe czasopismo przystało, będzie nudno i trudno, ale choć zdarzają i będą się zdarzały artykuły trudne w odbiorze, nic tutaj nie nudzi. Pismo miało premierę podczas targów Poligrafia 2013 (21—24 maja), najprawdopodobniej będzie ukazywać się z częstotliwością dwóch wydań w roku. W tym miesiącu możemy spodziewać się uruchomienia strony internetowej. Póki co można je nabywać bezpośrednio u wydawcy (COBRPP, email: acta_poligraphica@cobrpp.com.pl) w cenie 25 zł.

Zaczytałem się
Zaczytałem się…, fot. P. Pietrzak

Najciekawszy tekst w pierwszym numerze — «Racjonalna relatywizacja w stosowaniu reguł typograficznych» — opublikował Tomasz Bierkowski. Porządkuje w nim spojrzenie na twórczy proces projektowania. Każdy (nie tylko) dizajner powinien go przeczytać! Ponadto: «Odlewnia Czcionek Samuela Orgelbranda Synów» Andrzeja Tomaszewskiego, «Introligatorstwo polskie na drodze do uprzemysłowienia w XIX i 1. połowie XX wieku» Elżbiety Pokorzyńskiej, «Standard Unicode w typografii» Piotra Strzelczyka, «Typografowie, programiści i matematycy, czyli przypadek estetycznie zadowalającej interpolacji» Bogusława Jackowskiego, «Modeling of ink tack property in offset printing» Jacka Hamerlińskiego i Jurija Pyriewa. Andrzej Makowski w artykule wstępnym pt. «Acta Poligraphica» kreśli program, w bardzo przekonujący sposób wyjaśnia ideę przyświecającą twórcom czasopisma. Już jestem jej wyznawcą, stałym czytelnikiem pisma, a niekiedy — kto wie? — może nawet autorem…

Róbmy swoje!

Odczuwam wielki dyskomfort, kiedy zauważam próbę opisania jakiegoś typograficznego problemu — najogólniej rzecz ujmując — przy użyciu niefachowego, a często nieadekwatnego słownictwa. Rodzi się we mnie jakiś wewnętrzny protest przeciwko upadkowi branżowego języka i mam wrażenie, że jestem w tego typu odczuciach odosobniony — bo język jest żywy, bo technologia, bo postęp, bo to takie ładne słowo — całe mnóstwo tego typu miernych argumentów. Czy ten język jest aż tak wielkim anachronizmem, że można go kształtować w dowolny sposób, albo wręcz ignorować? Został przecież wypracowany przez pokolenia drukarzy głównie po to, by unikać problemów wynikających z nieporozumień na gruncie terminologii. Oczywiście, inny aspekt to budowanie grupowej, niejako elitarnej tożsamości — nie każdy może dumnie zwać się towarzyszem sztuki drukarskiej, ale jeśli rozumie nasz język, to jest nasz człowiek.
 Kilka wydarzeń ostatnich dni przywraca mi imperatyw do pracy nad książką, od trzech lub czterech lat spoczywającą w szufladach. Chcę znów zaglądać do szaf zapełnionych materiałem źródłowym — książkami poligraficznymi i typograficznymi, sprawdzać na własnej skórze, pisać. Nie wiem czy to właściwe, ale czuję, że powinienem zacząć od czegoś w rodzaju słownika połączonego z poradnikiem, a może wydanych jako osobne tytuły? Zapewne powinno to mieć też jakieś odbicie w artykułach na niniejszym blogu. Zobaczy się. Tymczasem, gdyby jednak ktoś chciał mi pomóc, może mnie obdarować literaturą fachową — typografia, poligrafia i podobne (nawet w bardzo szerokim stopniu pokrewieństwa). Oto spis tytułów, którymi dysponuję. Róbmy swoje!

Czy truskawki zawierają kwas pantonowy?

Od razu odpowiadam — truskawki nie zawierają kwasu pantonowego i nie wiem czy cokolwiek go zawiera. Ten problem nieznanego, gorączkowo poszukującego wiedzy internauty wydał mi się bardzo znaczący. Dziś internet dla wielu osób stał się czymś więcej niż jest w rzeczywistości — najwyższym autorytetem, wszechwiedzącą i wszechmogącą osobą, z którą należy utrzymywać stałą relację. Taki wniosek nasuwa mi się po przejrzeniu pytań zapisanych w statystykach odwiedzin. Nie zacytuję wszystkich, ale na niektóre postaram się rzetelnie odpowiedzieć.

Co można zrobić z papieru czerpanego?
Prawie wszystko to, co ze zwykłego papieru. Papier czerpany robi się z pulpy ręcznie czerpanej sitem, w związku z tym posiada kilka właściwości, które predestynują go szczególnie do druków okolicznościowych w technice typograficznej. Primo, jest gruby. Secundo, ma fakturę sita, którym go czerpano. Tertio, posiada nieregularne krawędzie, których zwykło się nie obrównywać.

Co to jest akcydens?
Druk ulotny, przeciwieństwo druku zwartego, np. ulotka, folder, afisz itp.

Co to jest akronim?
Skrótowiec, szczególna postać skrótu złożonego z pierwszych liter bądź sylab skracanych słów, ewentualnie sylab utworzonych od pierwszych liter, np. Bartimpex, PKO albo Pekao itp.

Co to jest antykwa jednoelementowa?
Pismo drukarskie o klasycznym kształcie glifów, nie posiadające kontrastu (antykwa linearna), tzn. wszystkie elementy litery są tej samej grubości (optycznej), może być bezszeryfowa (grotesk) lub szeryfowa (egipcjanka). Sam termin ‹antykwa› posiada kilka znaczeń, zależnych od kontekstu.

Co to jest apla?
Zadrukowana, jednolita płaszczyzna o całkowitym kryciu.

Co to jest arkusz drukarski?
Jednostka obliczeniowa stosowana w poligrafii oznaczająca a) arkusz papieru w formacie A2 lub B2, zadrukowany dwustronnie dowolną liczbą kolorów lub b) arkusz papieru, na którym wydrukowano 16 kolumn.

Co to jest arkusz wydawniczy?
Jednostka obliczeniowa stosowana w poligrafii i edytorstwie, równa 40 000 znaków (łącznie ze spacjami) tekstu ciągłego lub 700 wierszom (w tym pustych) w przypadku tekstu wierszowanego, lub 3000 cm kw. ilustracji.

Co to jest bigowanie?
Przegniatanie papieru, częściej kartonu (czyli papieru o wyższej gramaturze), pozostawiające na arkuszu wgłębienia ułatwiające późniejsze falcowanie.

Co to jest chorągiewka?
W typografii: niewyrównana krawędź łamu.

Co to jest druk zwarty?
Druk wielostronicowy w oprawie twardej, broszurowej bądź zeszytowej.

Co to jest drukarnia dziełowa?
Drukarnia produkująca książki (dzieła).

Co to jest falcerka?
Urządzenie do automatycznego falcowania.

Co to jest falcowanie?
Zaginanie arkusza w celu uzyskania legi (składki) lub folderu.

Co to jest forma drukowa?
Matryca, nośnik rysunku, który zostanie wydrukowany.

Co to jest impozycja?
Właśc. ‹montaż›, ułożenie kolumn we właściwym szyku na arkuszu montażowym, montaż może być ręczny (np. na arkuszu astralonu) lub elektroniczny (w programie komputerowym).

Co to jest justowanie?
Wyrównywanie łamu — np. do lewej, do prawej lub obustronne — słowo ‹justowanie› użyte bez kontekstu oznacza wyrównanie obustronne.

Co to jest kapitałka?
Tkana tasiemka z okrągłym występem, przyklejana do górnej i dolnej krawędzi bloku w oprawie twardej, spełnia rolę wzmacniająca i ozdobną.

Co to jest kolumna jednołamowa?
Taka, na której jest tylko jeden łam, najczęściej występuje w książkach, w przeciwieństwie do kolumny wielołamowej w gazetach.

Co to jest kursywa?
In. ‹italika›, pismo drukarskie o kształtach glifów nawiązujących do pisma ręcznego, nie zawsze pochylone, często jako odmiana włączane razem z antykwą do rodziny pism.

Co to jest lega?
In. ‹składka›, najczęściej krzyżowo sfalcowany arkusz książki.

Co to jest liniatura?
Liczba linii rastra w centymetrze lub calu.

Co to jest linotyp?
Maszyna do składu gorącego, obsługiwana przez składacza-linotypistę, odlewająca całe wiersze.

Co to jest majuskuła i minuskuła?
Wielka i mała litera.

Co to jest merla?
Sztywna, mocno zaklejona gaza przytwierdzona do grzbietu w oprawie twardej.

Co to jest nakład?
Liczba wydrukowanych egzemplarzy.

Co to jest oprawa broszurowa?
Tzw. oprawa miękka.

Co to jest ornament?
Powtarzalny motyw zdobniczy, często roślinny.

Co to jest pagina?
Numer stronicy lub dodatkowy opis, jak nazwisko autora czy tytuł rozdziału itp. (pagina żywa).

Co to jest papier ilustracyjny?
Papier niepowlekany o wysokich parametrach technicznych: bezdrzewny, satynowany, mocno zaklejony i wypełniony, o wysokiej białości i nieprzezroczystości.

Co to jest skład gorący?
Technologia składania w ołowiu przy zastosowaniu maszyn (np. linotyp, monotyp), w przeciwieństwie do składu ręcznego, czcionki bądź wiersze były odlewane w trakcie (lub niedługo po) pracy składacza, a w związku z tym gorące.

Co to jest stronica redakcyjna?
Stronica książki zawierająca metrykę wydawniczą (np.: tytuł oryginału, nazwisko tłumacza, redaktora, redaktora technicznego, korektora, ilustratora itd.) często, choć nie zawsze w połączeniu z metryką drukarską (firma, adres, nakład, informacje technologiczne).

Co to jest stronica tytułowa?
Stronica zawierająca tytuł dzieła.

Co to jest szpalta
Złożony ale jeszcze nie połamany tekst.

Co to jest szrafunek?
Kreskowanie, np. w heraldyce różne szrafunki w tle zastępują przyporządkowane im barwy, ze szrafunkiem najczęściej jednak można spotkać się w grafice warsztatowej (miedzioryt itp.), gdzie przy jego pomocy artysta wydobywa światłocień.

Co to jest tracking w drukarstwie?
Właśc. ‹spacjowanie›, jednolite powiększenie odstępów międzyliterowych w słowie.

Co to są cyfry nautyczne?
Nautyczne czyli pływające, cyfry z wydłużeniami górnymi i dolnymi, podobnie jak w minuskułach. Przeciwieństwem są cyfry tabelaryczne, które wysokością odpowiadają wielkim literom.

Czy typografia jest częścią naszego życia?
Tak.

Czym różni się inkunabuł od starodruku?
Datą wydania. Pierwszy wydrukowano w drugiej połowie XV wieku, drugi w XVI—XVIII wieku.

Czym różni się kapitalik od wersalika?
Wysokością, która w kapitalikach zbliża się (jest taka sama lub nieco wyższa) do małych liter, rysunek glifów w obu pozostaje taki sam.

Czym różni się stronica od strony?
W potocznym rozumieniu niczym, jednak ściśle rzecz biorąc, mamy tylko dwie strony (choć w geografii aż cztery), np. w manuskryptach i inkunabułach stosowano ‹foliację›, numerując tylko karty, z których każda ma stronę recto i verso, podobnie jak papier ma stronę licową i sitową, każdy arkusz drukarski ma też pierwszą i drugą stronę, choć może zawierać szesnaście stronic. W szczególnym przypadku, jakim jest ‹paginacja ciągła› (kontynuowana z poprzedniego tomu) liczba stronic może osiągać kilkadziesiąt i więcej tysięcy.

Czym zajmuje się zecer?
Składaniem lub łamaniem tekstów w ołowiu.

Gdzie możemy spotkać złą typografię?
Wszędzie: w domu, pracy, szkole, na ulicy, w urzędzie, a nawet w książkach.

Ile firetu ma zwykła spacja?
Nikt nie określił obowiązującej normy, wielkość spacji jest regulowana zwyczajem i estetycznym wyczuciem projektanta kroju, kiedyś było to między 1/2 a 1/3 — we współczesnych pismach wartość ta spada nawet do 1/4 firetu.

Kiedy powstała grafika użytkowa
Początek stanowią pierwsze rysunki skalne, a więc w prehistorii.

Książka kaligrafia
Powtarzam za Henrykiem Sakwerdą — Miluše Pokorná: «Kaligrafia. Sztuka pisania» i Mary Noble: «Kaligrafia. Przewodnik dla początkujących».

Kto to jest giser?
Odlewacz czcionek.

Kto wymyślił pismo drukarskie?
Dokładnie nie wiadomo, ale ogromny wkład miał Johannes Gutenberg, który tak dalece rozwinął technologię czcionek, że z jego zdobyczy do dziś korzystają nawet Azjaci.

Który słownik do przenoszenia wyrazów?
Słownik ortograficzny PWN.

Na czym polega fotoskład?
Na maszynowym składaniu tekstu z wykorzystaniem metod fotograficznych, nośnikiem glifów są specjalne fotomatryce.

Najważniejsza książka o typografii
Robert Bringhurst: «Elementarz stylu w typografii».

Typografia znak dzielenia
÷

Różnica między laminowaniem i lakierowaniem
Pierwsze to powlekanie druków folią, drugie — lakierem.

Cudzysłów drugiego stopnia
Najczęściej używamy «cudzysłowów francuskich».

Przeciwieństwo kursywy
Antykwa.

Półpauza na końcu wiersza
Może być, jeśli nie ma innego wyjścia.

Photoshop składanie książki
To bardzo zły pomysł.

Pierwsza polska czcionka drukarska uwzględniająca znaki diakrytyczne
Nowy karakter polski.

Poligraf liczba mnoga
Poligrafowie, względnie w formie deprecjatywnej: poligrafy.

Zmarła osoba w typografii
Za nazwiskiem stawiamy obelisk: †

Nie mogę zrobić kapitalików
Kapitaliki robi projektant kroju, można byłoby sobie poradzić składając wersalikami w odpowiednio mniejszym stopniu, ale to dziadostwo.