Tag Archives: Piotr Sommer

WTDK 2018. Karakter

Wro­cław­skie Tar­gi Dobrych Ksią­żek. Pió­ro Fre­dry zabie­ra wydaw­nic­two Karak­ter z Kra­ko­wa.  — Karak­ter Wro­cław­skie Tar­gi Dobrych Ksią­żek Hala Stulecia