Tag Archives: Magdalena Kasprzyk-Chevriaux

WTDK 2018. Czarne

Wro­cław­skie Tar­gi Dobrych Ksią­żek. Miłe spo­tka­nie na sto­isku Czar­ne­go. W tym roku nie było koszu­lek, ale kto wie, co przy­nie­sie przy­szłość… — Wydaw­nic­two Czar­ne Wro­cław­skie Tar­gi Dobrych Ksią­żek Hala Stu­le­cia