Archiwa tagu: Łukasz Dziedzic

Typolub

Typolub. Afisz
Uwielbiam znajdować błędy na plakatach i afiszach, znalazłem i na tym. Nie chcąc nikomu psuć świątecznej zabawy, nie napiszę jakie. Wraz z najlepszymi życzeniami z okazji Bożego Narodzenia przesyłam reportaż z Typoluba.Informacje o nagraniu
Wydano na licencji CC-BY.
Scenariusz i realizacja: Rafał S. Świątek
Lektor: Fryderyk Migaszewski
W nagraniu udział wzięli: Łukasz Dziedzic, Damian Langosz, Piotr Machałek, Alicja Magiera, Monika Marek, Marian Misiak, Daniel Mizieliński, Robert Oleś, Julia Potocka, Idalia Smyczyńska, Robert Zając
W urywkach nagrań z konferencji wystąpili m.in.: Bartłomiej Bernat, Łukasz Dziedzic, Krystyna Łuszczew, Filip Modrzejewski, Robert Oleś
Wykorzystano fragmenty utworów «Chameleon» i «Jewish Blues» zespołu Jumbo Jazz, opublikowanych na licencji CC-BY-NC-SA 3.0

Lucæ Succeſſori

Isto­ta tech­no­logicz­nego wy­na­laz­ku Gu­ten­ber­ga, do­kona­ne­go około 1450 roku, za­wie­ra się nie tyle w idei sto­sowa­nia ru­cho­mej czcion­ki, co głów­nie w o­pra­cowaniu pro­ste­go u­rzą­dze­nia do jej od­le­wa­nia z trwa­łych, me­ta­lo­wych ma­tryc, za­pew­niają­cych po­wta­rzal­ność i­den­tycz­nych pre­cy­zyj­nych od­le­wów.

Powyższe słowa Andrzeja Tomaszewskiego pochodzą z książki pt. „Giserzy czcionek w Polsce”, jakże sympatycznie zadedykowanej współczesnemu twórcy pism drukarskich:

Lucae Successori
Andrea magister thypografskiego kunsztu
y zycer y pielgrzym moguncki
fecit

 Książka powstawała długo, jednak została oddana do druku na kilka dni przed ubiegłorocznym KRAKTypo, podczas którego została publicznie zaprezentowana przez autora i uroczyście wręczona Łukaszowi Dziedzicowi.
 Zapewne pośpiech leży u źródeł pojawiających się gdzieniegdzie drobnych błędów czy niekonsekwencji, ale nie są one istotne.

Andrzej Tomaszewski: „Giserzy czcionek w Polsce”, s. 7Andrzej Tomaszewski: „Giserzy czcionek w Polsce”, s. 8Andrzej Tomaszewski: „Giserzy czcionek w Polsce”, s. 22

 Andrzej Tomaszewski, przedstawiając cały poczet rytowników i odlewaczy czcionek, działających przez stulecia na terenie naszego kraju, przekazuje wiedzę na temat typografii.
 Właściwie nie tylko. Jawiąca się w Giserach historia, może być przyczynkiem do różnych rozważań, np. marketingowych. Okazuje się, że zawód gisera — podobnie jak współczesnego projektanta pism — był elitarny, a ci, którzy go wykonywali najlepiej, bardzo dobrze prosperowali.
 Czcionka, umiejętność jej produkowania i — co ważne — posługiwania się nią, leży u podstaw naszej kultury, bo to właśnie czcionka była jej głównym nośnikiem. Dziś rolę czcionek przejęły fonty, ale na posługujących się nimi detepowcach ciąży równie wielka odpowiedzialność. Bądźcie typografami! Wkładajcie w swą pracę całą duszę, a wdzięczność zleceniodawców poszerzy wam portfele.

Andrzej Tomaszewski: „Giserzy czcionek w Polsce”

 Książkę można zamawiać bezpośrednio u wydawcy lub otrzymać ją jako nagrodę w konkursie, który trwa do godziny 23.00, 6 lutego br.

Tomaszewski Andrzej: Giserzy czcionek w Polsce, Ogme, Warszawa 2009
Informacje i zakupy ogme.pl

Módlmy się!

Jeśli się modlić, to tylko w Krakowie. Niecały rok temu odbyły się pierwsze Krakowskie Rekolekcje Akademickiego Kursu Typografii (KRAKTypo). W zamyśle miały być spotkaniem absolwentów i wykładowców AKT-u, choć nie za zamkniętymi drzwiami. Dziś KRAKTypo staje się ważną, fachową konferencją otwartą dla wszystkich chętnych.
 Jedziemy do Krakowa? Koniecznie. Ciekawy program i nieźli prelegenci — pojawią się: Tomasz Bierkowski, Robert Chwałowski, Łukasz Dziedzic, Artur Frankowski, Marcin Frontczak, Joanna Górska, Wojciech Janicki, Marian Kasprzycki, Krzysztof Kochnowicz, Robert Oleś, Franciszek Otto, Henryk Sakwerda, Ewa Satalecka, Piotr Sierżęga, Jerzy Skakun, Stefan Szczypka, Andrzej Tomaszewski.
 Kilka dni temu zamknięto rejestrację na stronie internetowej — zgłosiła się już maksymalna ilość uczestników. Gdyby jednak ktoś był zdeterminowany, proponuję napisać do organizatorów.
 Żeby była jasność — ja też się wybieram. Mam nieodparte wrażenie, że spotkam w Krakowie co najmniej kilku z Was. Pomyślałem sobie, że skoro KRAKTypo ogłasza konkurs na plakat, to i ja jakiś mógłbym ogłosić. Niech to będzie confessio, jak na rekolekcje przystało. Osoby, które napiszą w komentarzu do powyższego artykułu, dlaczego wybierają się na KRAKTypo, wezmą udział w losowaniu nagród podczas konferencji. Wśród nagród znajdą się… albo niech to będzie niespodzianka. I pamiętajcie — nieobecni nie mają racji.

Strona internetowa konferencji
www.kraktypo.pl