O blogu

Publikuję tu od stycznia 2009 r. Choć wpisy pojawiają się nieregularnie i nieczęsto — zazwyczaj kilka razy w miesiącu — mam nadzieję, że przedstawiają przydatne informacje lub przynajmniej są ciekawe.

Relacja względem prawa prasowego
Niniejszy blog nie jest czasopismem, dziennikiem, ani wydawnictwem periodycznym, jednak w rozumieniu polskiego prawa prasowego — ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, Dz.U. 1984 nr 5 poz. 24, z późn. zmianami — jest prasą (patrz art. 7.2. pkt 1), tym samym korzysta z pełnej ochrony, zapewnionej przez przywoływaną ustawę.
 W świetle prawa prasowego, jestem nie tylko autorem blogu (patrz O autorze), ale równocześnie jego redaktorem naczelnym i ponoszę pełną odpowiedzialność za opublikowane informacje.

Komentowanie artykułów i rejestracja
Każdy z Czytelników ma możliwość skomentowania dowolnego artykułu. Konieczność rejestracji została zniesiona. Niemniej, każdy może nadal się zarejestrować, co pozwoli mu na otrzymywanie powiadomień o nowych artykułach za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 Procedura rejestracyjna jest prosta i przebiega automatycznie. Należy podać login i adres poczty elektronicznej. System korzysta z niego do potwierdzenia rejestracji, ew. zmiany hasła itp. Adres podany przez użytkownika służy wyłącznie poszerzeniu funkcjonalności blogu oraz do celów technicznych i nie jest wykorzystywany w żaden inny sposób.
 W celu usunięcia konta, należy się ze mną skontaktować pocztą elektroniczną (), pisząc z adresu podanego podczas rejestracji.

Adres wydawcy i redakcji
Towarzysze, «Typografia po polsku»
Ludomira Różyckiego 1c
51-608 Wrocław

Refleksje Rafał Świątka na temat, czyli co z tą typografią?