Nowości języka polskiego

Rada Języka Polskiego podjęła problem nosówek w języku mówionym. Zasady naszego języka przewidują dwie nosówki: «ą» [oŋ] i «ę» [eŋ], jednak uzus (język mówiony) wyprzedza zasady i dopuszcza trzecią, jeszcze nieskodyfikowaną: [aŋ] (np. wł[aŋ]czać). Jak przypuszcza znany profesor, Rada prawdopodobnie uzna nosówkę [aŋ] za prawidłową. Pozostaje jednak problem reprezentacji graficznej. Naturalnie odpowiadałaby jej litera «ą», jest jednak ona już zarezerwowana dla nosówki [oŋ]. Czy wobec tego dokonać dalszych zmian i wprowadzić nową literę, graficznie odpowiadającą nosówce [oŋ] — o z ogonkiem — a literę «ą» przyporządkować do nosówki [aŋ]? czy też szukać innego rozwiązania? Rada Języka Polskiego zamierza zorganizować szerokie konsultacje społeczne w tej sprawie. Niewykluczone, że w najbliższych dniach, wraz z decyzją zostanie ogłoszony konkurs dla typografów na zaprojektowanie nowej litery.

2 myśli nt. „Nowości języka polskiego”

Dodaj komentarz