Logo, logo…

1.
Tylko do końca czerwca można zgłaszać swoje prace do Drugiej Ogólnopolskiej Wystawy Znaków Graficznych. Kuratorzy tego wyjątkowego przedsięwzięcia, Patryk Hardziej i Rene Wawrzkiewicz, nawiązują do Ogólnopolskiej Wystawy Znaków Graficznych, która miała miejsce w 1969 roku — powtarzają ją i aktualizują. Obok dzieł starych mistrzów (jak Leon Urbański czy Karol Śliwka) do wystawy dopuszczone zostaną najlepsze znaki zaprojektowane w latach 2000—2015. Dla projektantów to niepowtarzalna okazja do autoweryfikacji — kto zostanie dopuszczony, będzie mógł uważać się za mistrza. Wystawę zaprezentują instytucje:
— Centrum Designu Gdynia (4.09.2015—23.10.2015)
— Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (13.11.2015—31.12.2015)
— Galeria Dizajn BWA Wrocław (marzec—kwiecień 2016)

Strona www / zasady / zgłaszanie projektów


2.
W podobnym klimacie wystartował projekt Patryka Jankuna pt. Bloc Logos, który zakłada publikację w formie albumowej logo zaprojektowanych w państwach tzw. bloku wschodniego. Autor zbiera pieniądze na realizację za pomocą serwisu Kickstarter. Pierwsza antologia ma objąć znaki zaprojektowane w Polsce. Losy projektu na razie nie są pewne — Kickstarter informuje, że trwa spór o prawa własności intelektualnej.

Prawo własności przemysłowej w tym wypadku nie ma zastosowania, natomiast ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych zezwala na publikację w takiej formie przy zachowaniu określonych warunków:

Art. 29. 1.Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości.
2.Wolno w celach dydaktycznych i naukowych zamieszczać rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów w podręcznikach i wypisach.
21Wolno w celach dydaktycznych i naukowych zamieszczać rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów w antologiach.
3.W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 21, twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia.

Oczywiście, trudno będzie pomysłodawcy przezwyciężyć opór amerykańskiego serwisu crowdfundingowego, dlatego sugerowałbym przeniesienie projektu do polskiego lub azjatyckiego odpowiednika.

Strona www / Kickstarter

2 myśli nt. „Logo, logo…”