Konkurs 175 — sprostowanie

Uwaga.
W opisie konkursu wkradł się poważny błąd. Niechcący pomyliłem miesiące i napisałem, że termin upływa w czwartek, 30 listopada. Mało być „w czwartek, 30 października”. W związku z tym uzupełniam jak niżej.

Zostaną rozdane co najmniej dwie nagrody.
Autorzy odpowiedzi, które nadeślą do piątku, 7 listopada mają szansę zdobyć bezpłatny udział w Międzynarodowej Konferencji Typograficznej Typolub, od 14 do 16 listopada w Lublinie z udziałem w warsztacie projektowania pisma z Ilją Gruewem lub zamiennie w warsztacie-laboratorium z Pawłem Janickim.
Pozostali uczestnicy — nienagrodzeni w pierwszym terminie i ci, którzy nadeślą odpowiedzi do niedzieli, 30 listopada — mają szansę na nagrodę-niespodziankę.


Czytaj: «Konkurs 175»

Dodaj komentarz