„Detal w typografii”

Wydawnictwo d2d.pl przygotowuje kolejną książkę z dziedziny typografii. Tym razem będzie to „Detal w typografii” Josta Hochuliego.
 Prace nad książką rozpoczęto w listopadzie ubiegłego roku, w tej chwili trwa redakcja merytoryczna. Tytuł sugeruje tematykę z zakresu mikrotypografii, jak mówi Robert Oleś — redaktor merytoryczny i wydawca polskiej wersji — największą trudność sprawia bardzo zwięzły styl wypowiedzi autora, posługującego się pojęciami niespotykanymi dotąd w polskiej praktyce typograficznej.
 Kiedy polski „Detal w typografii” będzie gotowy? Oprócz redakcji merytorycznej, jeszcze do wykonania red. językowa, korekty i rewizje tłumacza, przygotowanie polskiej wersji fontów, łamanie i druk. Czy uda się na wiosnę? Czekam z niecierpliwością.

Sylwetka autora na stronach d2d.pl.
„Das Detail in der Typografie” (edycja szwajcarska):
Google Book Search | Verlag Niggli AG | mediaforum.
„Detail in Typography” (edycja angielska):
Google Book Search | Hyphen Press.

Jedna myśl nt. „„Detal w typografii””

Dodaj komentarz