Bibliografia

W uzupełnieniu do tekstu, w którym podejmuję autorskie i edytorskie wyzwanie, przedstawiam indeks publikacji w moim posiadaniu — na razie częściowy, ale będę go sukcesywnie rozszerzał — te, które od kogoś pożyczyłem, oznaczam asteryskiem. Jeśli pozyskam kolejne tytuły, oczywiście je dopiszę. Podobnie, jeśli uznam, że któryś jest nieprzydatny, usunę.

Książki według autorów

Bierkowski Tomasz: O typografii, Czysty Warsztat, Gdańsk 2008

Bringhurst Robert: Elementarz stylu w typografii, Design Plus, Kraków 2007

Chwałowski Robert: Typografia typowej książki, Helion, Gliwice 2002

Dejidas Lloyd, Destree Thomas: Technologia offsetowego drukowania arkuszowego, COBRPP, Warszawa 2007

Druździel Mieczysław, Fijałkowski Tadeusz: Zecerstwo, Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, Wrocław • Warszawa • Kraków • Gdańsk • Łódź 1988
—— *Maszyny i urządzenia typograficzne, WSiP, Warszawa 1978

Eldred Nelson R.: Co drukarz powinien wiedzieć o farbach, COBRPP, Warszawa 2007

Frutiger Adrian: Człowiek i jego znaki, d2d.pl, Kraków 2010

Gruszczyński Czesław: *Farby graficzne, WSiP, Warszawa 1990

Hleb-Koszańska Helena: O bibliografii dla niewtajemniczonych, Ossolineum, Wrocław 1974

Hochuli Jost: Detal w typografii, d2d.pl, Kraków 2009

Jakucewicz Stefan: Błędy w drukowaniu offsetowym a wady papieru, Adamantan, Warszawa 2011
—— *Materiały samoprzylepne, Ecco‑Papier, Warszawa 2004
—— Papier do drukowania. Właściwości i rodzaje, Michael Huber Polska, Warszawa 2010
—— *Vademecum drukarza, Map, Warszawa 2007
—— *Vademecum papierów dla wydawcy, Ecco‑Papier, DNT, Warszawa 2004

Jakucewicz Stefan, Magdzik Sławomir, Struciński Jerzy: *Materiałoznawstwo poligraficzne, WSiP, Warszawa 1993

Kuglin Jan: Poligrafia książki, Ossolineum, Wrocław 1968

Kohl Maria: Farby drukowe, WNT, Warszawa 1984

Kołak Janusz, Ostrowski Jan: Maszyny i urządzenia. Maszyny drukujące, WSiP, Warszawa 1986

Mitchell Michael, Wightmann Susan: Typografia książki. Podręcznik projektanta, d2d.pl, Kraków 2012

Mrowczyk Jacek: Niewielki słownik typograficzny, Czysty Warsztat, Gdańsk 2008

Rajnsz Ewa: Barwy druku. Offset arkuszowy, Michael Huber Polska, Wrocław 2009

Rzewuski Kazimierz: *Księgoznawstwo, WSiP, Warszawa 1987

Sowiński Janusz: Sztuka typograficzna Młodej Polski, Ossolineum, Wrocław 1982

Tschichold Jan: Nowa typografia, Recto Verso, Łódź 2011

Tomaszewski Andrzej: Architektura książki, COBRPP, Warszawa 2011
—— Giserzy czcionek w Polsce, ogme.pl, Warszawa 2008
—— Leksykon pism drukarskich, Wydawnictwo Krupski i S‑ka, Warszawa 1996
—— Szelest kart. Bibliografia sentymentalna, ogme.pl, Warszawa 2011

Troskolański Adam: O twórczości. Piśmiennictwo naukowo‑techniczne, PWN, Warszawa 1982

Trzaska Filip: *Podstawy techniki wydawniczej, Wydawnictwo Związkowe CRZZ, Warszawa 1967

Willberg Hans Peter, Forssman Friedrich: Pierwsza pomoc w typografii. Poradnik używania pisma, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2005

Wołek Władysław: *Druk offsetowy, PWSZ, Warszawa 1965

Wołkowski Stanisław, Wołek Władysław, Obtułowicz Stanisław: *Technologia druku wypukłego, WPL, Warszawa 1967

Wysocki Adam: Mała poligrafia, Ossolineum, Wrocław 1965

Zadrożny Zbigniew: Wklęsłodruk. Skład i reprodukcja, WNT, Warszawa 1972

Zorn Rudolf: *Mały leksykon trudności drukarskich, WPLiS, Warszawa 1957

Książki — dzieła zbiorowe

Angielsko-polski słownik terminów poligraficznych, Markowski Leszek (red.), COBRPP, Warszawa 2010

Encyklopedia wiedzy o książce, Birkenmajer Aleksander (red.), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1971

*Instrukcja technologiczna. Tom 1. Skład ręczny i maszynowy, Stempel Oskar (red.), MKiS, Warszawa 1965

Instrukcja technologiczna. Tom 3. Stereotypia, Staszel Jan (rec.), MKiS, Warszawa 1964

Instrukcja technologiczna. Tom 6. Wklęsłodruk, Romer W. (rec.), MKiS, Warszawa 1971

*Lapikon, Martin Majoor i in., ASP w Katowicach, Katowice 2012

Leksykon naukowo‑techniczny, Czerni Sergiusz (red.), WNT, Warszawa 1984

Fajrant, Martin Majoor i in., ASP w Katowicach, Katowice 2012

*Podręcznik fleksografii, Bucholc Jacek i in., Zrzeszenie Polskich Fleksografów, Warszawa 1998

Poligrafia. Procesy i technika, Panák Ján i in., COBRPP, Warszawa 2009

Przewodnik po papierze niepowlekanym. Papier, reprodukcja, drukowanie i techniki wykończeniowe, Drużyńska Ada (red.), Arctic Paper AB, 2002

Wielki słownik techniczny polsko‑rosyjski, Porwit M. (red.), WNT, Warszawa 1973

Współczesne polskie introligatorstwo i papiernictwo. Mały słownik encyklopedyczny, Celma-Panek Jerzy (introligatorstwo, red.), Libiszowski Stefan (papiernictwo, red.), Ossolineum, Wrocław 1986

Współczesne polskie księgarstwo. Mały słownik encyklopedyczny, Cybulski Radosław (red.), Ossolineum, Wrocław 1981

Rozwinięcie zastosowanych akronimów

ASP Akademia Sztuk Pięknych

COBRPP Centralny Ośrodek Badawczo‑Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego

CRZZ Centralna Rada Związków Zawodowych

DNT Drukarnia Naukowo-Techniczna

MKiS Ministerstwo Kultury i Sztuki

PTWK Polskie Towarzystwo Wydawców Książek

PWN Państwowe Wydawnictwa Naukowe

PWSZ Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego

WNT Wydawnictwa Naukowo‑Techniczne

WPL Wydawnictwo Przemysłu Lekkiego

WPLiS Wydawnictwo Przemysłu Lekkiego i Spożywczego

WSiP Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Dodaj komentarz

Refleksje Rafał Świątka na temat, czyli co z tą typografią?