Betlejem

Józef i Maryja nie znaleźli miejsca w żadnej gospodzie, zamieszkali więc, na czas pobytu w mieście, w stajni. Betlejem nie było dużą miejscowością i jak wszędzie, w obliczu najazdu większej liczby ludzi, lokowano ich we wszelkich dostępnych miejscach — podobnie jak podczas dzisiejszych spotkań Taizé, Światowych Dni Młodzieży itp. Ale w biblijnym przekazie o narodzeniu Jezusa nie są istotne formalne szczegóły lecz raczej wydźwięk i symbolika tej historii, która zdaje się sugerować, że Jezus nie jest moralistą, domagającym się od nas czegokolwiek, ani narzucającym się w żaden sposób.
 Z okazji jutrzejszego Bożego Narodzenia życzę, by Jezus znalazł też miejsce w każdym z w Was i tam się narodził. Życzę również, żeby to nie był Jezusek z bajki, ale prawdziwy Jezus, zwany również Chrystusem…
 Specjalnie dla Was fragment Wulgaty (Vulgata Clementina) w typograficznym opracowaniu Johannesa Gutenberga.

In principio erat Verbum,
et Verbum erat apud Deum,
et Deus erat Verbum.
Hoc erat in principio apud Deum.
Omnia per ipsum facta sunt:
et sine ipso factum est nihil, quod factum est.
In ipso vita erat,
et vita erat lux hominum:
et lux in tenebris lucet,
et tenebræ eam non comprehenderunt.
Fuit homo
missus a Deo,
cui nomen erat Joannes.
Hic venit in testimonium
ut testimonium perhiberet de lumine,
ut omnes crederent per illum.
Non erat ille lux,
sed ut testimonium perhiberet de lumine.
Erat lux vera,
quæ illuminat omnem hominem
venientem in hunc mundum.
In mundo erat,
et mundus per ipsum factus est,
et mundus eum non cognovit.
In propria venit,
et sui eum non receperunt.
Quotquot autem receperunt eum,
dedit eis potestatem filios Dei fieri,
his qui credunt in nomine ejus:
qui non ex sanguinibus,
neque ex voluntate carnis,
neque ex voluntate viri,
sed ex Deo nati sunt.
Et Verbum caro factum est,
et habitavit in nobis:
et vidimus gloriam ejus,
gloriam quasi unigeniti a Patre
plenum gratiæ et veritatis.

 Powyższy tekst, to pełna wersja. Zachęcam do zbadania go, porównania z wersją Gutenberga. Gdzie na stronicy się znajduje (naprawdę tam jest)? czym się różni? etc. Dla miłośników inkunabułów zamieszczam trzy kopie tej samej stronicy, pierwsza z Getyngi, dwie następne z Londynu (papierowa i pergaminowa). Wesołych Świąt!

Biblia 42-wierszowa, Göttingen, 235 versumBiblia 42-wierszowa, London, 235 versumBiblia 42-wierszowa, London, 235 versum

Biblia Gutenberga on-line
British Library, London (informacje) | (podgląd)
Georg August Universität Göttingen — Gutenberg Digital (informacje) | (podgląd)
Gutenberg-Museum Mainz (informacje) | (podgląd)
Keio University, Tokyo — HUMI Project (informacje) | (podgląd)
Polska Biblioteka Internetowa (Biblia pelplińska) (podgląd)
The University of Texas at Austin, Harry Ransom Center (informacje) | (podgląd)

Dodaj komentarz