Acta Poligraphica, nr 1

Niedawno ukazał się pierwszy zeszyt Acta Poligraphica — czasopisma naukowego, wydawanego przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego w Warszawie. To pierwsze pismo w Polsce o takim charakterze. Redakcję tworzą: Andrzej Makowski (red. naczelny), Jan Bagiński (red. statystyczny), Grażyna Czech, Jacek Hamerliński, Jerzy Hoppe, Bernard Jóźwiak, Elżbieta Włodarczyk i Andrzej Tomaszewski (sekretarz redakcji), a rada naukowa gromadzi międzynarodowe autorytety: Michal Čeppan, Bohdan Durniak, Wolfgang Faigle, Krzysztof Lenk, Konrad Olejnik, Jurij Pyriew, Ewa Satalecka, Janusz Tondel.
 Można by się spodziewać że, jak na naukowe czasopismo przystało, będzie nudno i trudno, ale choć zdarzają i będą się zdarzały artykuły trudne w odbiorze, nic tutaj nie nudzi. Pismo miało premierę podczas targów Poligrafia 2013 (21—24 maja), najprawdopodobniej będzie ukazywać się z częstotliwością dwóch wydań w roku. W tym miesiącu możemy spodziewać się uruchomienia strony internetowej. Póki co można je nabywać bezpośrednio u wydawcy (COBRPP, email: acta_poligraphica@cobrpp.com.pl) w cenie 25 zł.

Zaczytałem się
Zaczytałem się…, fot. P. Pietrzak

Najciekawszy tekst w pierwszym numerze — «Racjonalna relatywizacja w stosowaniu reguł typograficznych» — opublikował Tomasz Bierkowski. Porządkuje w nim spojrzenie na twórczy proces projektowania. Każdy (nie tylko) dizajner powinien go przeczytać! Ponadto: «Odlewnia Czcionek Samuela Orgelbranda Synów» Andrzeja Tomaszewskiego, «Introligatorstwo polskie na drodze do uprzemysłowienia w XIX i 1. połowie XX wieku» Elżbiety Pokorzyńskiej, «Standard Unicode w typografii» Piotra Strzelczyka, «Typografowie, programiści i matematycy, czyli przypadek estetycznie zadowalającej interpolacji» Bogusława Jackowskiego, «Modeling of ink tack property in offset printing» Jacka Hamerlińskiego i Jurija Pyriewa. Andrzej Makowski w artykule wstępnym pt. «Acta Poligraphica» kreśli program, w bardzo przekonujący sposób wyjaśnia ideę przyświecającą twórcom czasopisma. Już jestem jej wyznawcą, stałym czytelnikiem pisma, a niekiedy — kto wie? — może nawet autorem…

Dodaj komentarz