3×m

Majuskuła, minuskuła — wersaliki, litery tekstowe… i kapitaliki. Każdy wie kiedy składać minuskułą — zawsze, z pewnymi wyjątkami. Użycie liter tekstowych, to najbardziej naturalny sposób przedstawienia tekstu. Minuskuła jest tak powszechna, tak opatrzona i oczytana, że chyba najczytelniejsza. Zresztą posilę się na eksperyment.

UŻY­CIE LITER TEK­STO­WYCH, TO NAJ­BAR­DZIEJ NA­TU­RAL­NY SPO­SÓB PRZED­STA­WIENIA TEK­STU. MI­NU­SKUŁA JEST TAK PO­W­SZECH­NA, TAK O­PA­TRZONA I O­CZY­TA­NA, ŻE CHYBA NAJ­CZY­TEL­NIEJ­SZA.

 No i jak? A może by tak trochę rozspacjować?

UŻY­CIE LITER TEK­STO­WYCH, TO NAJ­BAR­DZIEJ NA­TU­RAL­NY SPO­SÓB PRZED­STA­WIENIA TEK­STU. MI­NU­SKUŁA JEST TAK PO­W­SZECH­NA, TAK O­PA­TRZONA I O­CZY­TA­NA, ŻE CHYBA NAJ­CZY­TEL­NIEJ­SZA.

 Za mało, spróbowałbym jeszcze bardziej.

UŻY­CIE LITER TEK­STO­WYCH, TO NAJ­BAR­DZIEJ NA­TU­RAL­NY SPO­SÓB PRZED­STA­WIENIA TEK­STU. MI­NU­SKUŁA JEST TAK PO­W­SZECH­NA, TAK O­PA­TRZONA I O­CZY­TA­NA, ŻE CHYBA NAJ­CZY­TEL­NIEJ­SZA.

 No dobrze. Mamy kilka przykładów, wobec których możemy sami ocenić prawdziwość zapisanej w nich treści. Czy ona jest rzeczywiście prawdziwa? Co nieco może rozświetlić teoria boum, ale poprzestańmy na tym, że większość publikowanych tekstów składa się właśnie minuskułą. Wyjątki od reguły, czyli użycie wielkich liter, opisuje słownik PWN. I tu zaczynają się schody, bo wielka litera może być majuskułą, albo kapitalikiem. Co wybrać? Na podstawie jakich kryteriów? Będę kontynuował temat w kolejnym/kolejnych wpisach, a tymczasem, jeśli kto chce, może przejrzeć źródła podane poniżej.

Robert Chwałowski | typografia.info:
451, czyli typografia bez papieru

Wikipedia
Bouma
Kapitaliki
Majuskuła
Minuskuła

Dodaj komentarz